حق شناس: حضور دولت و مجلس اصولگرا مردم را متضرر می کند

نماینده بندر انزلی گفت: «حضور دولت و مجلس اصولگرا مردم را متضرر می کند».
 
هادی حق‌شناس، نمایندهبندرانزلی در مجلس در گفتگو با آفتاب در مورد سخنان اخیر محمدرضاباهنر که گفته بود دولت و مجلس اصولگرا نباید تغییر کند، گفت: «نتیجه این دولت ومجلس همسو این شده است که نرخ تورم در این دو سال و نیم گذشتهنسبت به سنوات گذشته افزایش چشمگیری داشته است».
وی افزود: «نتیجه دیگر اینمجلس و دولت اصولگرا این است که رئیس جمهور در آخرین گفت‌وگویش با سیما می‌گوید کههر اتفاقی که از بودجه 87 صورت بگیرد و تورم ایجاد شود برعهده مجلس است».
عضو فراکسیون اقلیت اظهار داشت: «همگرایی مجلس و دولت اصولگرا باعث شده استکه وقتی مجلس وزیر آموزش و پرورش را استیضاح می‌کند دولت می‌آید و از وزیر حمایتمی‌کند و دو ماه بعد خودش وزیر را عزل می‌ کند. بنابراین همگرایی دولت و مجلس دراینجا مهم نیست، مهم این است که مجلس آنقدر     قدرتمند باشد که بتواند از دولت حساب بکشد».
حق‌شناس خاطرنشان کرد: «مجلس و دولت چه اصولگرا باشند چه اصلاح‌طلب هیچ نفعی به حال ملت ندارد و اگر مجلس، مجلسی باشد که بتواند دولت را بازخواست کند و مشکلات مردم را پیگیری کند، قطعا مردم در آنجا نفع خواهند داشت».
وی ادامه داد: «متاسفانه مجلس در برخی از دوره‌ها نتوانسته است که از حقوق مردم دفاع کند و در مقابل از حقوق دولت دفاع کرده است».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: «اگر باز همین مجلس و همین دولت اصولگرا بر سر کار باشند نتیجه این می‌شود که دولت مشکلات را به گردن مجلس می‌اندازد و مجلس هم مشکلات را به گردن دولت می‌اندازد و در این وسط مردم بیچاره سالی یک میلیون مسکن می‌خواهند که تامین نمی‌شود و پنج میلیون هم که بیکار داریم نمی‌توانیم برایشان شغل ایجاد کنیم و این همه گرانی و تورم گریبانگیر مردم می‌شود و تنها مردم هستند که در این میان متضرر می‌شوند».

/ 0 نظر / 9 بازدید