زنجیره ی سبز در خیابانهای رشت

عصر روز گذشته هزاران نفر از جوانان در حمایت از میرحسین موسوی در خیابانهای شهر رشت راهپیمایی کردند.

این جوانان با پوشیدن لباسهای سبز رنگ، رنگ آمیزی موها و صورتهایشان با رنگ سبز و گذاشتن روسری های سبز که نماد میرحسین موسوی است حمایت قاطع خود را از نخست وزیر دوران دفاع مقدس اعلام کردند.
در حالیکه حضور این جوانان شهر رشت را یکپارچه سبزرنگ نموده بود موجب شد که بسیاری از رانندگان خودروها با روشن کردن چراغهای خود و زدن بوقهای ممتد حمایت خود را از آنان اعلام و مغازه داران
مسیر خیابانهای دانشگاه ، نامجو ، چهارراه میکاییل، مطهری و شریعتی نیز با نصب عکسهای میرحسین موسوی از کاندیداتوری وی حمایت کردند.
عصر روز گذشته رشت سبز سبز بود.
از روزها قبل اعلام شده بود که احمدی نژاد صبح روز چهارشنبه به رشت می آید و در حالیکه نحوه تبلیغات بر روی این مساله نشان می داد که چنین چیزی صحت ندارد، در آخرین لحظات احمدی نژاد به رشت نیامد و طرفداران خود را که از شهرهای دیگر جمع شده بودند با سخنرانی داودی به خانه هایشان فرستاد.

 

/ 1 نظر / 12 بازدید