فاجعه تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي گيلان

در خبرها به نقل از رئيس سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي آمده بود كه قسمت عمده تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي توسط دستگاههاي دولتي به منظور اجراي طرحهاي توسعه اي صورت ميگيرد.
در اين نكته كه طي سالهاي اخير به صورت گسترده اي زمينهاي كشاورزي به خصوص در گيلان تغيير كاربري يافته و به اماكني چون كارخانه، كارگاه، مسكن و انواع مغازههايي چون تعويض روغني و قهوه خانه تبديل شده اند، شكي نيست اما در اين ميان به نظر ميرسد كه رقابتي تنگاتنگ بين ادارات و نهادها از يك سو و بخش خصوصي از سوي ديگر براي تغيي يافتن كاربري زمينهاي كشاورزي در جريان باشد!
در خصوص حجم گسترده تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي در گيلان اصولاً نيازي به آمار و جدولهاي گوناگون نيست چرا كه نگاهي حتي گذرا به زمينهاي اطراف شهرهاي استان به وضوح نشان ميدهد كه چه فاجعه اي به دليل تغيير كاربري زمينهاي زراعي گيلان رخ داده است. فاجعه اي كه متاسفانه هر روزه ابعاد وسيعتري گرفته و كسي را ياراي جلوگيري از آن نيست!
بايد به جرات اذعان كرد كه اكنون وقتي از رشت به هر يك از شهرهاي اطراف سفر ميكنيد، فقط خانه و مغازه و كارخانه هايي را مي بينيد كه تنها ميتوانند نشاندهنده مشكلات گيلان چون تراكم بالاي جمعيت، بيكاري و ركود باشند. مشكلاتي كه حتي به دليل زشت ساختن مناظر طبيعي و تغيير بافت محيط حتي صنعت توريسم استان را نيز در معرض تهديدي جدي قرار داده اند.
اكنون به صورت رسمي و غير رسمي زمينهاي كشاورزي در گيلان تغيير كاربري يافته و روستاها به مرور از كاركرد واقعي خود دور مانده و به شهركهايي تبديل ميشوند كه اندك اندك به يكديگر و شهرهاي استان متصل شده تا بدين ترتيب كلان شهر گيلان پديد آيد. امري كه توقف روند تخريب زمينهاي كشاورزي گيلان را پيش از آنكه دير شود، ضروري ميسازد.

/ 0 نظر / 2 بازدید