شالیزارها تا زانو در رطوبت آفت

امسال با توجه به درخواست استانداران و نمایندگان مجلس در استان‌های شمالی، مبنی بر حمایت بیشتر از شالیکاران کشور، وزارت بازرگانی پیشنهادی برای افزایش قیمت خرید به هیات دولت ارائه داد که به تصویب رسید.
بر خلاف نظر برخی مبنی بر این‌که تعیین قیمت خرید تضمینی برنج در مرداد ماه ضربه زدن به کشاورزان است، باید گفت که اولاً قیمت خرید تضمینی در آبان ماه سال گذشته اعلام شده و ثانیاً در تصمیم جدید حمایت از کشاورزان بیشتر شده و قیمت خرید نسبت به سال گذشته بین 12 تا 20 درصد رشد داشته که می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای تلاش بیشتر ارتقا دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت هر ساله با هدف حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، به حداقل رساندن ضایعات محصولات، جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و حذف پدیده واسطه‌گری، نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی را برای سال بعد تعیین می‌کند.
این امر در راستای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال 1368و اصلاحیه‌های بعدی آن صورت می‌گیرد. اما زمان اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی چه زمانی است؟
بررسی مصوبات دولت و آیین نامه‌های تعیین قیمت تضمینی بیان‌گر آن است که این قانون قبل از شروع دوره کاشت در سال زراعی و معمولا در آبان ماه هر سال صورت می‌گیرد. بر این اساس دولت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله برنج را آبان ماه سال گذشته برای فصل 9ـ1388تعیین کرده است.
اما چرا در سال جاری بحث افزایش قیمت تضمینی برنج توسط برخی افراد دنبال می‌شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت تضمینی در دو سال گذشته از افزایش شدیدی برخوردار بوده به طوری که قیمت برنج خزر، فجر و ساحل از 7 هزار و 350 ریال به 13 هزار و 500 ریال افزایش یافته است (رشد 84 درصد)، قیمت برنج ندا، نعمت از 6 هزار و 50ریال به 10هزار و 500ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است (رشد73 درصدی) و نرخ رشد قیمت برنج سپید رود نیز 92 درصد بوده و قیمت آن از 6 هزار و 250 ریال به 12 هزار ریال افزایش یافته است.
این سمت و سو در مورد برنج آمل نیز صادق است و قیمت آن از رشد 60 درصد برخوردار بوده است. علیرغم این رشد، دولت قیمت خرید تضمینی این محصول را برای سال جاری 8 تا 13درصد افزایش داد که تقریباً معادل نرخ تورم است و به نظر نیز منطقی می‌رسد.
اما سوال بعدی این است که از آنجا که قیمت تضمینی تنها برای ارقام پرمحصول است، تولید و سطح زیرکشت برنج چه سهمی از کل تولید و سطح زیرکشت محصول برنج دارد؟
بررسی وضعیت تولید، سطح زیرکشت و عملکرد انواع برنج در دوره 15سال اخیر بیان‌گر آن است که سطح زیرکشت برنج دانه بلند مرغوب وضعیت با ثبات‌تری نسبت به سایر گروه‌ها داشته و سطح زیرکشت آن از رشد مناسبی برخوردار بوده است. در حالی‌که تولید و سطح زیرکشت سایر ارقام و به ویژه ارقام پرمحصول کاهش نشان می‌دهد.
از سوی دیگر بررسی سطح زیرکشت برنج دانه بلندمرغوب از کل سطح زیرکشت آن بیان‌گر ان است که در این دوره سهم آن از 47درصد به 72درصد افزایش یافته که حاکی از تمایل شالیکاران به تولید برنج مرغوب در کشور است.
لازم به ذکر است که تولید این نوع برنج به دلیل ویژگی‌های کیفی از بازار پسندی بسیار مناسبی برخوردار است و قابل رقابت با محصولات وارداتی است.
این امر نشان می‌دهد که تمام سیاست‌های دولت باید معطوف به تولید این گونه از برنج باشد. شایان ذکر است که سیاست خرید تضمینی کاملاً با سیاست قیمت توافقی مغایر است. زیرا در سیاست قیمت توافقی، دولت با گروهی از کشاورزان برای نمونه نمایندگان اتحادیه‌های تولیدکنندگان در رابطه با یک قیمت به توافق می‌رسند اما قیمت خرید تضمینی بر اساس هزینه تولید، سود کشاورزان و سایر پارامترهای دیگر تعیین می‌شود و توافق کشاورزان مبنا و ملاک عمل نیست.
نکته جالب توجه این است که در این نوع قیمت‌گذاری، تولیدکننده آزاد است محصول خود را به قیمت‌های بالاتر از قیمت تضمین شده بفروشد، اما چنانچه قیمت در بازار آزاد از حداقل قیمت اعلام شده کمتر باشد، دولت موظف است برای جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان، نسبت به خرید محصولات مورد نظر اقدام کنند. بر همین اساس سهم محصول برنج پرمحصول خریداری شده توسط دولت در این سال‌ها در بهترین فصل خرید 25درصد کل تولید است. در نهایت البته نباید این نکته را از یاد برد که اکنون به دلیل سیاست‌های اقتصادی که در چند سال گذشته حاکم بوده است و همچنین واردات شدید برنج، شالیزارها بیش از هر مان دیگری نیازمند یاری مسئولین دولتی هستند. وقتی در خبرها می‌آید که گیلان به عنوان پایتخت برنج کشور با ورشکستگی شالیزارها مواجه است هیچ چاره‌ای باقی نمی‌ماند که مسئولین دولتی نیز با جدیت سناریوی قیمت‌های تضمینی را به نفع کشاورزان تجهیز کنند. کشاورزانی که این روزها شالیزارهای آنها در پهنای خورشید گرفتار رطوبت آفت شده است.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید