چرا تحریری رای نیاورد؟

هاجر تحریری نیک صفت نماینده مردم رشت در دوره هفتم مجلس که کاندیدای اصولگرایان بود و در زمان حضورش در مجلس بشدت از مواضع احمدی نژاد حمایت می کرد چرا نتوانست همچون دو کاندیدای اصولگرای دیگر در دور دوم انتخابات به مجلس راه یابد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش باید به آرای 3 منتخب مردم رشت نگاه کرد . کوچکی نژاد 37 هزار و 345 رای، تامینی 34 هزار و 844 رای و آقازاده 33 هزار و 570 رای کسب کردند تا به مجلس راه یابند.
اما صادق زاده، تحریری و نعیمی به ترتیب با 24 هزار و 691 رای، 23 هزار و 527 رای و 21 هزار و 454 رای از راهیابی به مجلس بازماندند.

اینکه اگر مشارکت مردم در انتخابات گسترده بود نتیجه دیگری رقم می خورد مورد توجه من نیست و یا اینکه ریزش آرای کوچکی نژاد ، تامینی، آقازاده ، تحریری و نعیمی 2 برابر ریزش آرای صادق زاده بود نیز هرچند می تواند برای اصلاح طلبان امیدوارکننده باشد که با حضورشان توانستند موجب کاهش آرای صادق زاده باشند اما چرا تحریری رای نیاورد و تامینی که کاندیدایی مستقل محسوب می شود به مجلس راه یافت را با توجه به آرای 3 منتخب اول و فاصله معنی دار رای آنان با تحریری که بیش از 10 هزار رای می باشد می تواند موید این نکته باشد که اصولگرایان با تامینی در مرحله دوم به توافق رسیده و با چراغ خاموش در مرحله دوم حضور یافته و به او رای داده و از آرای شخصی او استفاده کردند.
این مساله نیز که آرای اصولگرایان با تعداد رای تحریری مساوی است و بقیه آرا مال خود افراد است نیز نمی تواند گزینه خوبی باشد چرا که آقازاده از محبوبیت خاصی در بین مردم برخوردار نبود تا بتواند بیش از 10 هزار رای از تحریری بیشتر کسب کند.
  بنابراین در مرحله دوم انتخابات مجلس در رشت کاندیداهای اصولگرایان کوچکی نژاد، تامینی و آقازاده بودند که البته این مساله هرگز عنوان نشد و شاید هم هرگز عنوان نشود اما حضور هر 3 کاندیدا در روز گذشته در مزار شهدا با هم و موضعگیریهای آینده تامینی تایید کننده این تحلیل خواهد بود.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید