قتل در رشت، اقدام به خودكشي در تهران

ساعت 3 عصر روز 25 فروردين 1382 در مجتمع آزادگان خيابان سعدي رشت زني 39 ساله بنام نازفر توسط برادرش كامران با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيد.
چمد روز بعد پيكر بي جان كامران در حاليكه در يكي از اتاقهاي هتل پاسارگاد در تهران رگ دست خود را بريده بود توسط كاركنان هتل به بيمارستان امام خميني انتقال مي يابد و پس از عمل جراحي توسط پزشكان، كامران روي تخت بيمارستان به قتل خواهرش اعتراف مي نمايد.
در پي اين اعتراف تكان دهنده، پليس تهران ماجراي اين قتل را به پليس رشت اطلاع داده و مامور ويژه اي از آگاهي رشت به تهران اعزام و كامران را تحت بازجويي قرار ميدهد.
كامران در تحقيقات پليس اعتراف كرد كه او با خواهرش از 30 سال پيش قهر بوده اند و تنها مدتي قبل با هم آشتي نموده بودند و خواهرش چون از نظر روحي و رواني اوضاع خوبي نداشت، نزد كامران رفته و با يكديگر به ورزش يوگا مي پرداخته اند.
كامران همچنين گفت: در روز حادثه پس از پايان ورزش يوگا، زماني كه نازفر ميخواست نزد مادرمان برود به من گفت كه ديگر به ديدن مادر نرو، من به اين حرف او اعتراض كردم اما نازفر همچنان بر حرف خود اصرار ميكرد كه من كنترل خود را از دست داده و با ضربات چاقو او را به قتل رساندم.
كامران در ادامه اعترافات خود ميگويد: پس از قتل خواهرم به تهران آمده و در دو نوبت سعي كردم كه خودكشي نمايم كه يكبار توسط كارگران يك ساختمان نيمه كاره و دفعه ديگر توسط كاركنان هتل نجات يافتم. اين مرد جهت محاكمه به رشت انتقال يافت.
خبر ديگر اينكه در روز 21 اسفند سال 1381 جسدي در جاده رشت به تهران سه راه كنفكار توسط پليس رشت كشف شد. بررسيهاي اوليه نشان ميداد كه جسد متعلق به فردي بنام علي است كه احتمالاً بر اثر سانحه رانندگي كشته شده است. اما پس از بررسيهاي كارشناسي توسط پزشكي قانوني، كارآگاهان پليس رشت متوجه شدند كشته شدن متوفي براثر قتل صورت گرفته است.
با پيگيريهاي مستمر پليس، همسر متوفي بنام كيميا و برادر همسرمتوفي بنام نادر بعنوان مظنونين دستگير كه در تحقيقات علمي و شگردهاي پليسي مشخص شد در روز 21 اسفند با طرح و نقشه قبلي متوفي را به منزل باجناق وي بنام محمد كشانده و با اجير نمودن دو نفر بنامهاي امير و فرهاد پس از به قتل رساندن وي، جسد را با اتومبيل نادر به محل مورد نظر برده و صحنه را طوري جلوه ميدهند كه تصادف به نظر برسد.
در پي اين اعترافات تمامي شركاي جرم دستگير ميشوند و امير و فرهاد نيز صراحتاً اعلام ميكنند كه در قبال دريافت مبلغي وجه نقد ساعت 3 بعدازظهر روز مورد نظر به منزل محمد رفته و در آنجا يك لحظه متوفي را غافلگير كرده و با يك ميله آهني به پشت سر وي ضربه وارد كرده و او را به قتل رسانده اند.
پرونده به همراه كليه متهمان در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت و بر اساس گفته متهمان انگيزه قتل اختلافات خانوادگي بوده است.

/ 0 نظر / 13 بازدید